Verzekeringen

Fysiotherapie Middelburg heeft met de meeste zorgaanbieders een contract.  In 2019 hebben we besloten om geen kontrakt te sluiten met de Friesland en Caresq. Fysiotherapie is gedeeltelijk opgenomen in de basisverzekering. Heeft u een aanvullende verzekering, dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed.

In de meeste gevallen kunnen wij de declaraties van uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. U ontvangt dan zelf geen nota. Er zijn echter enkele zorgverzekeraars die een zogenaamd restitutiesysteem hanteren. In dat geval ontvangt u wel een rekening en dient u deze zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren.

U bent 18 jaar of ouder?

Als u een chronische aandoening heeft die op de zogenaamde chronische lijst staat, dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Let op: de eerste 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Heeft u als gevolg van urine-incontinentie bekkenfysiotherapie nodig, dan krijgt u de eerste 9 behandelingen vergoed. Wilt u niet-chronische fysiotherapie omdat u bijvoorbeeld geopereerd bent, dan vergoedt de basisverzekering niets.

U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

U bent jonger dan 18 jaar?

Dan krijgt u de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer (maximaal 9) behandelingen. Is er sprake van een chronische aandoening die op de chronische lijst staat, dan krijgt u alle behandelingen vergoed.

Aanvullende verzekering

U bent of kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed. De aanvullende pakketten van zorgverzekeraars verschillen. Dat geldt ook voor de vergoedingen en de hoogte van de eigen bijdrage.

Prijzen fysiotherapie

Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Voor echografie- en shockwavebehandelingen vragen wij een aanvullend bedrag bovenop het fysiotherapietarief. Voor een volledige overzicht klikt u hier voor de tarieven overzicht.

Geen verwijzing nodig voor fysiotherapie

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Fysiotherapie Middelburg en Fysiotherapie Goes hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie over vergoedingen van zorgverzekeraars? Zorgwijzer.nl geeft een overzichtelijke weergave van hoeveel vergoeding er wordt gegeven per zorgverzekeraar.