Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderen leren spelenderwijs hun zintuigen en motoriek ontwikkelen. Bij de meeste kinderen gaat dit bijna ongemerkt en goed. Maar bij sommige kinderen kan dit langer duren of afwijken van het gebruikelijke. Dit kan belemmering geven in hun ontwikkeling. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. Deze helpt hun spelenderwijs met meer oefening de vaardigheden te ontwikkeling of leert hun zo optimaal mogelijk te bewegen.

Voor wie?

Baby’s

In de leeftijd van 0-2 jaar maakt een kind een van de grootste motorische ontwikkelingen door. Wanneer de ontwikkeling in deze leeftijd ander verloopt kan dit invloed hebben op de vervolg ontwikkeling en kan het kind hier later ook problemen van ondervinden. Hier kunt u denken aan:

Voorkeurshouding
Tijdens een voorkeurshouding houd het kind het hoofd bijna altijd naar één kant gedraaid. Niet alleen wanneer het slaapt, maar ook wanneer het wakker is. Dit kan leiden tot een afplatting van het hoofd aan één kant (Plagiochephalie) . Wanneer het kind weinig beweegt en veel op het achterhoofd ligt, kan dit ook leiden tot een afplatting op het achterhoofd (Brachiocephalie).

Plexus Brachialis Laesie (Erbse parese)
Een plexus brachialis laesie is als er tijdens de geboorte een beschadiging is ontstaan aan de zenuwen vanuit de nek naar de arm. Dit kan ontstaan doordat de schouder achter het schaambeen is blijven haken. De arm beweegt na de geboorte minder en is slapper. Het is erg belangrijk dat kinderen met een plexus brachialis laesie vanaf de eerste week door een kinderfysiotherapeut worden gezien. Deze kan de ouders instrueren in het hanteren en positioneren van het kind, onderhoudt van bewegelijkheid van de gewrichten en stimuleren van de spieren.

Basisschoolleeftijd

In deze leeftijd kan er, als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen ontstaan met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd.

Sport gerelateerde klachten

Tijdens het sporten snel last van blessures of andere klachten. De kinderfysiotherapeut heeft veel kennis van de ontwikkeling en energiesystemen van het kind tijdens het sporten.

Loopproblemen

Hierbij kunt u denken aan pijn in de voeten, tenengang, vaak struikelen/vallen, stand van de voeten.

Orthopedische klachten

Alles wat te maken heeft met botten en gewrichten. De meest voorkomende problemen zijn:

 • Bewegingsbeperking na operatie/breuk van bot
 • Pijnklachten aan knieën of hielen door groei
 • Platvoeten
 • Rugklachten

Scoliose

Scoliose is een zijwaartse kromming van de wervelkolom, kan ontstaan met één of twee bochten. Dit kan een bolling en mogelijk draaiing veroorzaken van de wervelkolom. Door de scoliose kan het bewegen lastiger worden, wat soms pijn kan veroorzaken.


Schrijfproblemen

Ondanks dat er steeds meer gebruikt wordt gemaakt van een computer is schrijven nog steeds erg belangrijk in de manier van communiceren. Schrijven is belangrijk voor het ondersteunen van het leren lezen. Het schrijvend leren van letters geeft een betere herkenning dat typend leren van letters.

Schrijven is een ingewikkelde vaardigheid waarbij veel onderliggende processen een rol spelen. Het is dus aan de kinderfysiotherapeut om te onderzoeken waardoor het schrijven een probleem is. De problemen die die kunnen ontstaan zijn:

 • Slordig en onduidelijk schrijven
 • Krampachtig en pijnlijk pen vasthouden
 • Laag schrijftempo
 • Verkeerde pengreep.

Doel kinderfysiotherapie

Het doel is het kind beter te laten functioneren in zijn leefomgeving. De therapie is bedoelt om plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.
Bij de baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt daardoor samen met uw kind thuis oefenen.

Wanneer het nodig is, kan de kinderfysiotherapeut ook thuis behandelen. Dit geldt voor kinderen van 0-2 jaar of met een ernstige handicap.

Wanneer naar een kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen naar een kinderfysiotherapeut voor o.a. de volgende problemen:

 • Aangeboren afwijkingen die motoriek beïnvloeden
 • Afwijkend looppatroon
 • Voorkeurshouding van baby (na verwijzing van jeugdarts)
 • Huilbaby’s (na verwijzing van jeugdarts)
 • Ademhalingsproblematiek
 • Cerebrale parese
 • Developmental coördination disorder (DCD)
 • Jeugdreuma
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Orthopedische klachten en/of afwijkingen
 • Plexus brachialis laesie
 • Motorische schrijfproblemen
 • Spina bifida

Verwijzing en kosten

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.

U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht.

Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.