Manuele therapie

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een specialisme dat wordt uitgevoerd door een master of science in de manuele therapie. Deze therapie is bedoeld voor mensen met klachten aan de wervelkolom en gewrichten. Dergelijke verstoringen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de gewrichtsstoornis verminderd of verholpen worden. De effecten zijn vaak direct na de behandeling merkbaar.

Onze manueel therapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie(NVMT). Deze zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueel therapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueel therapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.

Wat doet de manueel therapeut?

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door specifieke passief mobiliserende bewegingen toe te passen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen, kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel vergroot worden. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. Hierbij worden de gewrichten wat sneller bewogen. Daarbij kunt u soms een knappend of krakend geluid horen. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door gewrichtsstoornissen kunnen door de manueel therapeut positief beïnvloed worden, zoals:

  • hoofd- en nekpijn
  • nek- en schouderklachten die uitstralen naar de armen
  • hoge rugklachten met rib en borstpijn
  • lage rugklachten
  • bepaalde vormen van duizeligheid
  • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, zal blijken tijdens de screening en/of de intake, maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Verwijzing en vergoeding

Het is wettelijk bepaald dat u zonder verwijzing van uw arts naar een manueel therapeut kunt. Toch hebben een aantal zorgverzekeraars in hun polisvoorwaarden opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, het onderzoek en de behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Fysiotherapie (en haar specialisaties) is voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dit betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. Het is raadzaam om na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor manuele therapie in uw polis is opgenomen.