Parkinson

Bij Fysiotherapie Middelburg zijn wij aangesloten bij het ParkinsonNet. Onze fysiotherapeut Rens is verantwoordelijk voor de zorg betreffende de Parkinsonpatiënten, hij heeft zich mede door middel van scholingen hiervoor gespecialiseerd. Mensen met Parkinson worden veelal door de neuroloog of parkinsonverpleegkundige verwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut, zodat zij een passende therapie en begeleiding kunnen krijgen.

Vier maal per jaar is er een bijeenkomst met alle ParkinsonNet medewerkers in de regio, waarin samen met de neuroloog Dr. Sips overleg wordt gevoerd en er patiëntendossiers worden besproken. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de verschillende disciplines geoptimaliseerd, wat de zorg voor de patiënten ten goede komt..

Wie vroeger de diagnose ziekte van Parkinson kreeg, kon rekenen op een lastige tijd. Niet alleen vanwege de aard van de ziekte, maar ook omdat zorgverleners niet of nauwelijks samenwerkten. Funest voor de patiënt, want juist bij een complexe ziekte als Parkinson zijn veel verschillende zorgverleners betrokken zoals een neuroloog, Parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, enz. Stel u de frustratie voor als die allemaal op hun eigen eilandje gaan zitten zonder zich ook maar iets van de ander aan te trekken.

Gelukkig is er inmiddels ParkinsonNet; 65 regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson. Dankzij dit netwerk communiceren de zorgverleners met elkaar en werken ze multidisciplinair samen. En dat is goed nieuws voor de patiënt, omdat betere communicatie zorgt voor meer begrip voor de situatie en daarmee beter kan worden voldaan aan de hulpvraag van de patiënt.